HOT NEWS

คำถามง่ายๆ เรียนอะไร ที่จบแล้วมีงานทำ?ทั้งน้องๆ และผู้ปกครองหลายท่านอาจจะตอบคำถามนี้ได้ยาก...
UniRank2018จัด มหิดล ที่1ประเทศ-สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.ศรีปทุม...
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อ 182 หลักสูตรจาก 40 สถาบันการศึกษา...
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการเผยแพร่รายชื่อ 182 หลักสูตร...
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีประกาศ...
โลกวันนี้ไม่ใช่ใบเดิมที่เราเคยคิดเคยเชื่ออีกต่อไปแล้ว...
รับตรง รอบที่ 2 รอบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2561กำหนดการรับสมัครเปิดรับสมัคร 28 มีนาคม - 4...
รับตรง คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2561คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง...
รับตรง TCAS รอบ 1/2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2561+...
รายละเอียดการรับในระบบ TCAS คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561...
ถ้าพูดถึงวิชาที่ไม่เคยตกเทรนด์ เห็นจะหนีไม่พ้นบริหารธุรกิจ...
ทีม Take Me Home คว้าชนะเลิศพร้อมรับทุนเรียนวิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทยฟรี 4...
อาชีวะให้ 560 ทุน เด็กแดนใต้เรียนสายอาชีพสอศ.จัดโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้...
บรรจงสุดๆ นักศึกษาวิศวะ...
ให้ 64 ทุนนิสิต-นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นปี 2มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์...
ปัจจัยที่ทำให้ครูประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเปิดผลสำรวจสุดยอดครู ประจำจังหวัด พบ 3...
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดีในความหมายของปรัชญาจัดว่าเป็นแนวอุดมคติในการดำเนินงานใด...
รูปแบบการสอน สำหรับครูเจ็ดขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง...
เตรียมลูกให้พร้อมตั้งแต่ประถมวัยประถมต้น - จะดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศเด็กประถมต้น...
เทคนิคการสอนทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน1. แบบบรรยาย(Lecture Method) ก็คือแบบที่เราสอนกันบ่อยๆ ฮ่าๆ...
ทุนพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้ครูมัธยมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ...
ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทที่Tilburg Universityเนเธอร์แลนด์เปิดให้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อที่Tilburg...
สำนักงานศาลยุติธรรมให้ทุนคนทั่วไปเรียนต่อปริญญาโท ณ ต่างประเทศสำนักการต่างประเทศ...
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไทย-เกาหลีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ...
รัฐบาลไทยให้24ทุนนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ KOSEN...
9 วิธีที่จะทำให้คุณดูฉลาด1. อย่าถือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะพูด ...
ข้อดีของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ1. ทำให้ฉลาดขึ้น การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆทั้งการ เรียนภาษาอังกฤษ...
กำจัดจุดอ่อน พัฒนาจุดเด่นสิ่งสำคัญในการกำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่นคือ การลงมือปฏิบัติจริง...
วิธีท่องศัพท์ฉบับเทพ เขาทำกัน!! จากการท่องศัพท์แบบเดิมที่ใช้วิธี Translating & Memorizing...
ในยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี...
ค่ายเปิดบ้านหมอสายตา ครั้งที่ 2 น้อง ๆ สายวิทย์- คณิต...
ARTS OF LETTERS CAMP รุ่นที่ 23ไปให้สุด แล้วหยุดที่ค่ายรวมอักษรศาสตร์ และศิลปศาสตร์ !! รวมตัวพี่ๆ...
ค่ายดอกแก้วรามาครั้งที่ 9 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลกลับมาอีกครัั้งกับค่ายดีๆ...
ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอชวนน้องๆ มาค้นหาตัวเอง...
ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 19 ตอน Detective Doctorเชิญชวนน้องๆ ทุกคน...

EDUZONES PROGRAM