10 เรื่องน่ารู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 เรื่องน่ารู้ มหาวิทยา

10 เรื่องน่ารู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. สวนสุนันทา เราเรียกสั้นๆ ว่า “สวนนัน หรือ ลูกพระนาง”
2. สถาบันเรามีคลองที่สามารถทะลุไปวังเก่าได้
3. สวนดุสิต กับ สวนสุนันทา เมื่อก่อนภายใต้กำแพงยาวจะมีประตูเปิดเชื่อมถึงกันได้ แต่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาโดนปิด เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันนี้ สวนดุสิตกับสวนสุนันทานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในบางส่วน แต่สวนสุนันทายังคงอนุรักษ์ไว้บางส่วน (จริงๆ)
4. เข็มติดหน้าอกของ นศ.หญิง จะเป็นรูป “ส” สีแดง แต่สำหรับ ปี 1 จะเป็นตราสัญญลักษณ์ราชภัฏโดยทั่วๆ ไป
5. เข็มเครื่องบินที่ไทด์ผู้ชาย และปกเสื้อผู้หญิง จะเป็นเข็มของเด็กธุรกิจการบินอินเตอร์ จากวิทยาลัยนานาชาติ

เกร็ดเกล็กเกร็ดน้อย
6. นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์ ได้รับรางวัล Grand Prize จากงานสุพรรณหงส์พิเศษ เรื่อง “หยดหนึ่งที่ ลำน้ำน่าน”
7. เมื่อก่อนมีโรงอาหารเล็กๆ อยู่ใต้โรงแรมแก้วเจ้าจอม เด็กนิเทศ และบริหารจะชอบไปกิน และถูกเรียกว่า “คุ้ม”
8. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นสถาบันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดา ราชภัฎ กทม. เพราะมีจำนวนคนเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งมากที่สุด และจำนวนคนเลือกสมัครเรียนรวมมากที่สุดทุกปีเทียบกับสถาบันอื่นๆ (ข้อมูลตอนรับสมัครเข้าเรียนรวมของกลุ่มราชภัฎรัตนโกสินทร์ )
9. จากสถิติแอดมิสชั่นจาก สกอ. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้รับความนิยมสูงที่สุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคลด้วยกัน ในการเลือกสมัครเรียนรวม (ข้อมูลถึงปีการศึกษา 55) แต่ยังค่อนข้างน้อยกว่ามหาวิทยาลัยปิดดังๆ ของรัฐบาลอยู่มากพอสมควร
10. ที่สวนสุนันทา ถ้ามีใครถามนักศึกษาว่า “แม่ชื่ออะไร?” นศ. ทุกคนจะไม่ตอบชื่อแม่ตัวเอง แต่จะตอบว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี” ซึ่งเป็นชื่อของพระมเหสีของรัชกาลที่ 5 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่ง นศ. ทุกคนนับถือว่าเป็น “แม่”


ขอบคุณข้อมูล campus.campus-star.com
โดย mooBo
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 22:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,256 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+