90ทุนโครงการ TAIST-Tokyo Techเรียนฟรีปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์

90ทุนโครงการ TAIST-Tokyo Techเรียนฟรีปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์

90ทุนโครงการ TAIST-Tokyo


สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech
       
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
-วิศวกรรมยานยนต์ (AE)
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES)
-วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE)

แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน รวมทั้งสิ้น 90 ทุน โดยจะได้รับทุนตลอด 2 ปีเต็ม พร้อมโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต   

       
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้
หลักสูตร AE ถึง 12 มีนาคม 2561
หลักสูตร ICTES และ SERE ถึง 19 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8016-8 หรือ e-mail: taist@nstda.or.th 

โดย tui sakrapee
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 12:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,570 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+