อบรมฟรี!ศูนย์ซีมีโอประเทศฟิลิปปินส์สร้างศักยภาพ-แรงบันดาลใจให้ครู

อบรมฟรี!ศูนย์ซีมีโอ ประเทศฟิลิปปินส์สร้างศักยภาพ-แรงบันดาลใจให้ครู

อบรมฟรี!ศูนย์ซีมีโอประเท


อบรมฟรี เปิดโอกาสสำหรับครู/อาจารย์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ประเทศฟิลิปปินส์
Prin
Emศูนย์ซีมีโออินโนเทค ประเทศฟิลิปปินส์ ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ (Massive Open Online Course : MOOC) หัวข้อ “Teach on : Keeping the Passion Alive”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการสอนให้กับครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เริ่มอบรมในวันที่ 29 มกราคม 2561 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

        
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยลงทะเบียนผ่านระบบ Knowledge Education and Exchange Platform (KEEP) ที่เว็บไซต์ 
http://www.keep.edu.hk ซึ่งศูนย์ซีมีโออินโนเทค
ได้เปิดรับสมัครแล้ว
        
สำหรับข้อมูลของหลักสูตร  สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. E-mail :  mooc@seameo-innotech.org 
2. Facebook Page teachoninnotechmooc


******************************

ที่มา-สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ-Times of Malta

โดย tui sakrapee
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 21:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,697 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+