กทม.ให้21ทุนครู-บุคลากรเรียนต่อป.โท-เอก

กทม.ให้ 21 ทุน ครู-บุคลากรเรียนต่อป.โท-เอก
กทม.ให้21ทุนครู-บุคลากรเ

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุนที่รับสมัคร
จำนวน 21 ทุน เป็นทุนปริญญาโท 13 ทุน และทุนปริญญาเอก 8 ทุน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับทุน
-เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และพ้นกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
-อายุไม่เกิน 45 ปี
-เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชารับรองว่ามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการ
-ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย

ที่มาและอ่านต่อที่
http://www.bangkok.go.th
โดย tui sakrapee
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 16:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,840 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+