Google Scholar Citationsจัดอันดับให้มทร.ธัญบุรีครองที่1กลุ่มราชมงคล

มทร.ธัญบุรีครองที่1กลุ่มราชมงคล
จากTRANSPARENT RANKING: TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 


Top Universities by Goog

การจัดอันดับ TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Google Scholar Citations Fifth Edition (December 2017) ราชมงคลธัญบุรี อยู่อันดับ  1 ในกลุ่มราชมงคล โดยติดอันดับ 19 ของประเทศ

ในการจัดอันดับล่าสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้รับการจัดอยู่อันดับ 1ของกลุ่ม มทร.โดย มทร.อีสานอันดับ 29 ของประเทศ  อยู่ในอันดับ 2 ของมทร. และมทร.พระนคร อันดับ 35 ของประเทศ ติดอันดับ 3 กลุ่ม มทร. 

การจัดครั้งนี้มี มทร.ได้รับการจัดอันดับ 3 แห่ง  และ มหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 37 แห่ง

การจัดอันดับจะพิจารณาจากการ Citation งานวิจัย ที่อยู่ใน Google Scholar ซึ่งหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญกับ การเผยแพร่ ผลงานวิจัย ในรูปแบบอออนไลน์ มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en/node

อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 
โดย tui sakrapee
วันที่ 5 มกราคม 2561 12:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,029 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+