ผลล่าสุด!Google Scholar2017มหิดลที่1ประเทศ..สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-เอแบคครองแชมป์กลุ่ม

 
ผลล่าสุด! Google Scholar 2017มหิดลที่ 1 ประเทศ
สวนสุนันทา - มทร.ธัญบุรี - เอแบค ครองแชมป์กลุ่ม

ผลล่าสุด!Google Scholar2

เว็บ www.webometrics.info จัดอันดับการสืบค้นงานเขียน งานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูล Google Scholar "TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS " โดยรวบรวมผลงานจากสถาบันการศึกษาทั่วโลกรวมทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ในการจัดอันดับเดือนธันวาคม 2017 นี้ http://www.webometrics.info/ มีมหาวิทยาลัยของไทย 37 แห่งติดโผ ( Fifth Edition (December 2017 version 5.0 beta!) 

โดยอันดับรวมมหาวิทยาลัยของไทยปรากฏว่าอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล   อันดับ 2 เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตามมาเป็นอันดับที่ 3 

ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยืนอันดับ1ของกลุ่ม โดยมีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาเป็นที่ 2 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครครองที่ 3 ในกลุ่มนี้มีมหาวิทยาลัยเอกชนติดอีก 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามลำดับ

ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครองอันดับ 1 อยู่ในดันดับที่ 21 ของประเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นที่ 2 ของกลุ่มนี้ อยู่อันดับ 24 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามมาเป็นที่ 3 อยู่อันดับที่ 26 ของประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเชียงใหม่ติดอันดับครั้งนี้ด้วย

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปรากฎว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครองที่ 1 อยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศ โดยมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามมาเป็นที่ 2 และ 3 ตามลำดับที่มา http://www.webometrics.info/en/node/169

Google Scholar คือ อะไร
คือส่วนบริการเสริมของ Google ที่รวบรวมบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงของนักวิชาการ ซึ่งสามารถถูกสืบค้นได้โดย Google

นักวิชาการสามารถใช้อีเมลของตนเองในการยืนยันสถานะนักวิชาการ ความเป็นเจ้าของบทความ และจำนวนบทความที่ถูกอ้างอิงของตนเอง 

การใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย จะทำให้จำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงปรากฏในนามของมหาวิทยาลัยโดยรวมใช้งาน Google Scholar อย่างไร

อาจารย์ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ Google Education โดยที่อาจารย์สามารถใช้โปรแกรมต่างๆของ Google และจัดเก็บไฟล์ต่างๆบนระบบคลาวด์ของ Google ได้แบบไม่จำกัดเนื้อที่ 

ทำไมต้อง Google Scholar
จำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงปรากฏในนามของมหาวิทยาลัยโดยรวม เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

Webometrics ใช้ จำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงในนามของมหาวิทยาลัยบน Google Scholar เป็นตัวชี้วัดทางด้าน Openness

............................................................


ที่มา http://www.webometrics.info/en/node/169
http://pitajaru.blogspot.com/
โดย tui sakrapee
วันที่ 5 มกราคม 2561 12:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,132 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+