BIOengineering camp 9# รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี เรียนรู้วิศวกรรมชีวภาพ

BIOengineering camp 9# ร

BIOengineering camp 9# รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี เรียนรู้วิศวกรรมชีวภาพ
ค่ายที่จะนำนักศึกษาปริญญาตรีที่สนใจจะศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมชีวภาพ มาทำความรู้จักกับคณะของเรา ซึ่งนอกจากวิชาการแล้วภายในค่ายยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้น้องได้รับความสนุกกันอีกด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้
วันที่จัดค่าย 26-28 มกราคม 2561 (ค้างคืน)
ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2561 จำนวนที่รับ 40 คน
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ค่าใช้จ่าย ฟรี!
สถานที่จัดค่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย คณะวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภายในค่ายจะมี 3 วัน โดยกิจกรรมภายในค่ายจะเป็นการที่พาน้องๆ มาทำการทดลองที่เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน เพื่อให้มีความเข้าใจในคณะของเรามากยิ่งขึ้น การพักทั้ง 2 คืนนั้นก็จะพักในหอภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย
 
BIOengineering camp 9# ร


 
โดย Eduzones Camping
วันที่ 8 มกราคม 2561 20:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 543 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+