รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไทย-เกาหลี

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย-เกาหลี

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้าร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น 

เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
 
โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และมูลนิธิแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/
โดย tui sakrapee
วันที่ 8 มกราคม 2561 20:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,693 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+