รับตรง TCAS รอบที่2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

รับตรง TCAS รอบที่2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561​

รับตรง TCAS รอบที่2 การร

กำหนดการรับสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ
 ระบบปกติ จำนวน 5,528 คน และระบบพิเศษ จำนวน 710 คน 


คุณสมบัติ
ระบบปกติ 
กําลังศึกษา ม.6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ

ระบบพิเศษ
กําลังศึกษา ม.6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ หรือ

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6  หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ


เกณฑ์การคัดเลือก
คะแนน GAT PAT รายละเอียด
คลิก


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ 
 คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 9 มกราคม 2561 11:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,200 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+