เปิดรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุนคปก.


เปิดรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน คปก.
เปิดรับอาจารย์ที่ปรึกษาว

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21

โดยเปิดรับทั้ง อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว

สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุน คปก. ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th 

ท่านผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการสมัคร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/download.aspx

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลวันที่ 12 เมษายน 2561

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

โดย tui sakrapee
วันที่ 9 มกราคม 2561 21:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,215 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+