สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดรับสมัครพร้อมให้ทุนเรียนฟรี

สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดรับสมัครพร้อมให้ทุนเรียนฟรี

สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดรั


สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ "Vistec " เปิดโอกาสในการเข้ารับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2018-2019 โดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมศกนี้เท่านั้น


โดย Vistec กำลังค้นหานักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถในการเข้าร่วมชุมชนวิจัย

ใบสมัครทุนการศึกษา เปิดจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2018.
 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vistec.in.th/admission/


เกี่ยวกับสถาบันวิทยสิริเมธี
"สถาบันวิทยสิริเมธี”  (Vidyasirimedhi Institute; VISTEC)  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามชื่อโรงเรียนซึ่งมีความหมายว่า “สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิชาวิทยาศาสตร์” และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อสถาบัน  ให้เป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งต่อสถาบันฯสืบไป ทั้งนี้ สถาบันฯ เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  มีเป้าหมายผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ในระดับโลก” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสร้างความเจริญ และนับเป็นข้อได้เปรียบที่ กลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจด้วยความก้าวหน้า มีโรงงานหลากหลายรูปแบบ  ทำให้สถาบันวิจัยจึงเป็นเสมือนสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาของสถาบันฯ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

สถาบันวิทยสิริเมธีมีเป้าหมายที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” โดยมิได้เพียงสร้างบัณฑิตแต่เป็นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน  ตัวชี้วัดความสำเร็จของสถาบันฯ จึงไม่ใช่จำนวนผู้จบการศึกษา หากแต่เป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ สถาบันฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลก และเป็น World Research University ภายในปี 2035 หรือ พ.ศ. 2578

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดรั


 
โดย tui sakrapee
วันที่ 9 มกราคม 2561 21:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,863 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+