นศ.ศึกษาศาสตร์ม.ศิลปากรจัดความรู้สู่น้องพร้อมพัฒนาโรงเรียน

นศ.ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดความรู้สู่น้องพร้อมพัฒนาโรงเรียน 
นศ.ศึกษาศาสตร์ม.ศิลปากรจ

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 14 และ ศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560 ที่ป่านมา

โครงการความรู้สู่น้อง และ ศึกษาพัฒนา ได้นำนักศึกษาจิตอาสาไปให้ความรู้แก่น้อง ๆ ในวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคม สุขศึกษาและพละศึกษา รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีใจรักในการสอน มีความสนใจฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ และ
ไม่เกรงกลัวความเหนื่อยและลำบากอีกด้วย

นศ.ศึกษาศาสตร์ม.ศิลปากรจ
 

บรรยากาศโครงการความรู้สู่น้องครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุข สนุกสานทั้งผู้ให้และผู้รับ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสังคมไทยเราเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร "ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์" ที่นอกจากจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้ด้านวิชาการแล้ว ทักษะการสอนรวมทั้งการมีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคมก็ต้องเพียบพร้อมไม่แพ้กัน

โครงการนี้  อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ เป็นผู้ที่นำคณะนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์จริง รวมทั้งได้รับรู้ปัญหาการศึกษาในสังคมไทยที่ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มาก เพื่อนำประสบการณ์ล้ำค่าเหล่านั้นมาปรับใช้ในการเรียนการสอน และให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนที่จะออกก้าวเดินบนเส้นทางครูมืออาชีพต่อไป

นศ.ศึกษาศาสตร์ม.ศิลปากรจ

นศ.ศึกษาศาสตร์ม.ศิลปากรจ

นศ.ศึกษาศาสตร์ม.ศิลปากรจ


 
โดย tui sakrapee
วันที่ 10 มกราคม 2561 11:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 609 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+