ผู้บริหารหนุนสุดตัวส่งทีมเทนนิสม.ศิลปากรพร้อมสู้2ศึกใหญ่

ผู้บริหารหนุนสุดตัว ส่งทีมเทนนิสม.ศิลปากรพร้อมสู้ 2 ศึกใหญ่
ผู้บริหารหนุนสุดตัวส่งที

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความสำคัญกับกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา โดยหนุนทีมเทนนิสมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ 2 รายการติดต่อกัน ประเดิมสนาม 12 มกราคมนี้ในศึก U-TEAM 100Plus ต่อด้วยศึกใหญ่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ระหว่าง 22-31 มกราคม ศกนี้

รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีและผู้จัดการทีมเทนนิสมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย อาจารย์ปวริศ  มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ และ นางสาวจารุวดี แก้วมา ผู้ฝึกสอน มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นบัณฑิตที่พร้อมทั้งความรู้และทักษะในการอยู่ในสังคม รู้จักการทำงานเป็นทีม เสียสละ อดทนและรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ได้ร่วมให้โอวาทและให้กำลังใจทีมนักเทนนิสของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเตรียมสู้ศึก U-TEAM 100Plus ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 22 -31 มกราคม 2561 นี้ 

ในการแข่งขันครั้งสำคัญทั้ง 2 รายการนี้ทีมเทนนิสมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เตรียมความพร้อมและทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงศักยภาพในเชิงกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการนำทัพของ คู่แฝด "นภาวี -ฉัตรมณี จันทร์เขียว" พร้อมนักเทนนิสฝีมือดีร่วมทีมคือ  ธนกรณ์ ศิลาโชติ, วรรณการต์ ศรีอมรานนท์ ,อนวัตน์ ปวงแก้ว, นพรัตน์ เพช็รประดิษฐ์ ,กิตติพันธ์ โอสถ ,พรนภา จักรคม,พนมพล นวลเป้า ,อดิศร เทียมเท่าเกิด และ สหรัถ กล้าหาญ
ผู้บริหารหนุนสุดตัวส่งที

ผู้บริหารหนุนสุดตัวส่งที


 
โดย tui sakrapee
วันที่ 10 มกราคม 2561 20:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 688 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+