โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศ

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เชิญชวนน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 5 หรือ ชั้นปีที่ 6 ในเขตภูมิภาค ตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด  เข้าร่วมโครงการ ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีต่าง ๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมีพี่ ๆ และคณาจารย์ที่จะคอยให้คำแนะนำกับน้อง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 วัน วันล่ะ 100 คน 
รุ่นที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

วันจัดกิจกรรม
• 10 - 11 ก.พ. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
200 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม
 
01 ธ.ค. 60 - 31 ม.ค. 61
06 ก.พ. 61
10 - 11 ก.พ. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศ

cr.www.trueplookpanya.com/admissions/campnews/detail/479
โดย Eduzones Camping
วันที่ 10 มกราคม 2561 22:27 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 590 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+