เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ใน 66 วัน

เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ใ

เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ใน 66 วัน

ชาร์ลส์ ดูฮิกก์ นักเขียนหนังสือเรื่อง The Power of Habit กล่าวว่านิสัยไม่ได้ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น นิสัยเหล่านี้ไม่ว่าจะดีหรือเลวมักเกิดจากรูปแบบทางจิตวิทยาที่เรียกว่า "วงจรอุปนิสัย" ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน 

ส่วนแรกคือตัวกระตุ้นที่คอยบอกสมองของคุณให้ปลดปล่อยพฤติกรรมบางอย่างออกมา 

ส่วนที่สองคืออุปนิสัยหรือกิจวัตรที่มันสร้างขึ้น 

ส่วนที่สามคือผลตอบแทนหรือสิ่งที่ช่วยให้สมองของคุณจดจำ "วงจรอุปนิสัย" ในอนาคต

เมื่อเราสร้างอุปนิสัยเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลิกเนื่องจากเรามักลืมตัวว่าเรากำลังทำนิสัยเหล่านี้อยู่ ขณะเดียวกันเราก็กำลังศึกษาพฤติกรรมอย่างอื่นด้วย เช่น การกัดเล็บ ซึ่งเราจำช่วงเวลาที่เอาเข้าปากไม่ได้ เราเริ่มตกเป็นทาสของพฤติกรรมเหล่านี้และพฤติกรรมบางอย่างก็มีอำนาจควบคุมชีวิตของเรา

แม้การติดนิสัยเหล่านี้จะเลิกยากแต่เราก็สามารถทดแทนพฤติกรรมแย่ๆเหล่านี้ได้ด้วยพฤติกรรมดีๆ ซึ่งต้องใช้เวลาทั้งหม