เตรียมลูกให้พร้อมตั้งแต่ประถม

เตรียมลูกให้พร้อมตั้งแต่

เตรียมลูกให้พร้อมตั้งแต่ประถม

วัยประถมต้น - จะดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ

เด็กประถมต้น มีอายุตั้งแต่ 6 ถึง 9 ขวบ อยู่ในทฤษฏีพัฒนาการทางสังคม-อารมณ์ (Social-emotional development) ของขั้นตอนระหว่าง “อุตสาหะ” (Industry) กับความ “ด้อยปัญญา” (Inferiority) ของ เอริค เอริคสัน (Erik Erikson) [นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก]

ในช่วงเวลาดังกล่าว เด็กจะเริ่มมีความเชื่อมั่น และมีความพึงพอใจในตนเองหรือ “อัตตา” (Ego) จากความสำเร็จ (Achievement) ในงานที่ท้าทายความสามารถ เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น และผลสัมฤทธิ์ (Accomplishment) ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาในด้าน “อุตสาหะ” ของพัฒนาการ

เด็กที่อยู่ในขั้นตอนนี้ จะประสบความสำเร็จทางวิชาการ (Academic) ที่แตกต่างกัน (Varying) โดยผู้ประสบความสำเร็จสูง จะให้ “คุณค่าในตนเอง” (Self-esteem) สูงตาม บนพื้นฐานของ “แนวโน้มความช่ำชอง” (Mastery orientation) อาทิ การทำงานหนัก (Industriousness) ความใส่ใจ (Attention) ปณิธานที่แน่วแน่ (Determination) และการ “กัดไม่ปล่อย” (Stick-to-itiveness) หากเด็กไม่สามารถทำงานให้บรรลุผล เขาก็มักเชื่อว่า จะต้องเพิ่มความพยายาม อันเป็นคุณสมบัติ (Attribute) ของความสำเร็จ
ในขณะเดียวกัน เด็กในขั้นตอนนี้ จะเปรียบเทียบความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ กับเพื่อนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) 

แต่ถ้าเด็กมอง (Perceive) ว่า ตนไม่สามารถทำได้ดีเท่ากับเพื่อนฝูง ก็อาจสูญเสียความมั่นใจ (Confidence) ในความสามารถและความสำเร็จ จนเกิดความรู้สึก “ด้อยปัญญา” อันเป็นอีกด้านหนึ่งของขั้นตอนนี้ในทฤษฏีของเอริคสัน เด็กบางคนมองว่า ความล้มเหลวนี้เกิดจาก (Attribute to) การขาดความสามารถและพัฒนาสภาวะ “ไร้สมรรถภาพ” (Helplessness) ซึ่งเด็กได้เรียนรู้ผ่านความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า (Repeated) จนประพฤติตนแบบช่วยตัวเองไม่ได้และนี่เป็นจุดที่ครูประถมต้นสามารถเข้ามาช่วยเหลือและให้การสนับสนุน (Supportive) เด็ก โดยมอบหมายงานที่เขาสามารถประสบความสำเร็จได้ และส่งเสริมให้เขาทำดีที่สุดได้
ขอบคุณข้อมูล 
Together on Campus by True
โดย mooBo
วันที่ 12 มกราคม 2561 19:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 418 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+