ค่ายถึงบิตถึงไบต์ ครั้งที่ 14

ค่ายถึงบิตถึงไบต์ ครั้งท

ค่ายถึงบิตถึงไบต์ ครั้งที่ 14

เชิญชวนน้อง ๆ ชั้นมัธยมมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมศึกษาพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยค่ายเราจะอบรมเรื่อง
- การเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น
- การตกแต่งเว็บไซต์
- การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บด้วย Javascript
- การสร้างสรรค์ portfolio บนเว็บ
งานนี้อบรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช่จ่าย

วันจัดกิจกรรม
• 25 - 27 ม.ค. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
90 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม
 
05 - 19 ม.ค. 61
25 - 27 ม.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
จัดโดย
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ค่ายถึงบิตถึงไบต์ ครั้งท

cr.http://www.trueplookpanya.com/tcas/campnews/detail/481
โดย Eduzones Camping
วันที่ 12 มกราคม 2561 19:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 611 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+