ค่ายดอกแก้วรามา ครั้งที่ 9

ค่ายดอกแก้วรามา ครั้งที่

ค่ายดอกแก้วรามา ครั้งที่ 9

ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม.ปลาย สายวิทย์-คณิตมาค้นหาตัวตน ความรู้ ความฝัน และประสบการณ์ดี ๆจากพี่ ๆ และเพื่อน ๆ แล้วก้าวมาเป็นพยาบาลรามาไปด้วยกัน

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 08 เม.ย. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
450 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม
 
15 ม.ค. 61 - 15 ก.พ. 61
04 มี.ค. 61
06 - 08 เม.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
จัดโดย
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ค่ายดอกแก้วรามา ครั้งที่


cr.www.trueplookpanya.com/admissions/campnews/detail/484
โดย Eduzones Camping
วันที่ 12 มกราคม 2561 19:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 766 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+