กรุงเทพมหานครให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2561

กรุงเทพมหานครให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2561

กรุงเทพมหานครให้ทุนอุดหน
 
กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ที่สำนักการศึกษา สำหรับเป็นทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้


ประกาศ
หลักเกณฑ์
ใบสมัคร
ตารางข้อมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นายวระศิลป์ คงดี กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ สำนักการศึกษา
08 4167 9808 
0 2437 6635 ต่อ 3427
edu.provision@gmail.com
โดย tui sakrapee
วันที่ 26 มกราคม 2561 14:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,871 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+