นักศึกษาสวนสุนันทาเข้าร่วมเดินรณรงต์ต่อต้านยาเสพติด


นักศึกษาสวนสุนันทาเข้าร่วมเดินรณรงต์ต่อต้านยาเสพติด
 นักศึกษาเข้าร่วมเดินรณร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 61 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาเข้ารวมเดินรณรงต์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล (26 มิถุนายน) ณ สำนักงานเขตดุสิต

 นักศึกษาเข้าร่วมเดินรณร


 นักศึกษาเข้าร่วมเดินรณร


 นักศึกษาเข้าร่วมเดินรณร


 
โดย tui sakrapee
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 12:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 33 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+